Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UBEZPIECZENIE NNW 2021/2022

Poniżej informacja na temat Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2021/2022. 

Rada Rodziców wybrała ofertę firmy TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH "TUW" 

SKŁADKA 44 zł na cały rok szkolny.  

Suma ubezpieczenia: 20 000 zł

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym "Bezpieczna szkoła"

PDFbezpieczna_szkola_info.pdf

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
PDFowu_wu-30.04-_bezpieczna_szkola.pdf
 

Druk zgłoszenia szkody

PDFdruk_1.4_oc_ppm_osobowe_1.pdf
 

Zgłoś szkodę
Internetowy formularz zgłoszenia szkody:

https://zgloszenie-szkody.tuw.pl

CONTACT CENTER

22 545 39 50

połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora poniedziałek - sobota 7.00 - 20.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

CENTRUM ALARMOWE ASSISTANCE

(czynne całą dobę) dla umów ubezpieczenia zawartych od dnia 1.04.2020r.

+ 48 22 741 39 50


woj. opolskie

Opole

Biuro Regionalne ul. Reymonta 14 45-066 Opole
tel. (77) 454-46-26
email: opole@tuw.pl

Nysa

Oddział ul. Zjednoczenia 8/1 48-304 Nysa
tel. (77) 433-18-53

email: nysa@tuw.pl
  

W przypadku trudności w zgłoszeniu szkody można kontaktować się także z Panią Beatą Olbrich 

tel. 577 866 988

Wersja XML