Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZGODY I DEKLARACJE

ODTDeklaracja godzin pobytu i inne.odt (8,68KB)
PDFDeklaracja godzin pobytu i inne.pdf (405,41KB)
PDFDowóz autobusem szkolnym.pdf (299,24KB)
ODTDowóz autobusem szkolnym.odt (6,00KB)
DOCXOświadczenia dot. COVID-19.docx (23,89KB)
PDFOświadczenie dot. COVID-19.pdf (390,90KB)
PDFUpoważnienie osób do odbioru dziecka.pdf (251,91KB)
DOCXUpoważnienie osób do odbioru dziecka.docx (16,41KB)
DOCXZgoda na sprawdzenie czystości.docx (15,03KB)
PDFZgoda na sprawdzenie czystości.pdf (244,36KB)
PDFZgoda na wykorzystanie danych.pdf (484,99KB)
ODTZgoda na wykorzystanie danych.odt (13,22KB)
DOCXZgoda nr. tel i pogotowie.docx (14,96KB)
PDFZgoda nr. tel i pogotowie.pdf (324,49KB)

PDFOświadczenia o zapoznanaiu się z procedurą, zgoda na pomiar temperatury.pdf (389,58KB)
 

Wersja XML