Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZGODY I DEKLARACJE

ODTDeklaracja godzin pobytu i inne.odt
PDFDeklaracja godzin pobytu i inne.pdf
PDFDowóz autobusem szkolnym.pdf
ODTDowóz autobusem szkolnym.odt
DOCXOświadczenia dot. COVID-19.docx
PDFOświadczenie dot. COVID-19.pdf
PDFUpoważnienie osób do odbioru dziecka.pdf
DOCXUpoważnienie osób do odbioru dziecka.docx
DOCXZgoda na sprawdzenie czystości.docx
PDFZgoda na sprawdzenie czystości.pdf
PDFZgoda na wykorzystanie danych.pdf
ODTZgoda na wykorzystanie danych.odt
DOCXZgoda nr. tel i pogotowie.docx
PDFZgoda nr. tel i pogotowie.pdf
 

Wersja XML